الکترو هاوس

الکترو‌ هاوس ژانری از موسیقی رقص الکترونیک است که متشکل از بیسی سنگین و تندایی نزدیک بر ۱۲۸ ضرب بر دقیقه است. این عبارت برای توصیف سبک موسیقی بسیاری از ۱۰۰ هنرمند برتر نظرسنجی مجله دی‌جی همچون بنی بناسی، اسکریلکس، استیو آئوکی و ددماوس استفاده شد.

منابعویرایش