الکساندر سوم

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

الکساندر سوم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: