الکساندر یکم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

الکساندر یکم ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره نماید: