الگوریتم‌شناسی

علم الگوریتم‌ها

الگوریتم‌شناسی (انگلیسی: Algorithmics) علم الگوریتم‌ها است. از موضوعات این علم می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • طراحی الگوریتم‌ها،
  • ساخت فرایندهایی برای حل مسئله‌های مشخص یا گروهی از مسائل،
  • نظریهٔ پیچیدگی کولموگروف،
  • مطالعهٔ تخمین زدن سختی مسائل از طریق بررسی ویژگی‌های الگوریتم‌هایی که برای حل کردن آن‌ها طراحی شده‌اند (تحلیل الگوریتم‌ها
  • مطالعهٔ ویژگی‌های یک مسئله مثل سنجش زمان و حافظهٔ کامپیوتری لازم برای حل مسئله از طریق یک الگوریتم.

منابع ویرایش