الگو:ارغوانی/توضیحات

استفادهویرایش

این بخش از متن {{ارغوانی|رنگی}} است. دیده می‌شود:

این بخش از متن رنگی است.

داده‌های الگوویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده ارغوانی


این الگو رنگ متن ارائه شده را به ارغوانی تغییر می‌دهد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Text1

متن به رنگ ارغوانی نمایش داده خواهد شد.

رشتهضروری

جستارهای وابستهویرایش

کد الگو   تخته رنگ