الگو:انتقال به زیررده

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{انتقال به زیررده}} رده‌ها را به رده:صفحاتی که نیاز به انتقال به زیررده دارند می‌افزاید. برای اینکه بدانید چه وقتی بهتر است از این لگو استفاده کنید قرارگرفتن در زیررده‌ها را ببینید.

استفادهویرایش

این الگو را به رده‌هایی بیافزایید که بارها از زیررده‌های آن، برای دسته‌بندی بهتر، استفاده شده است. این الگو را به همراه {{نگهدارنده رده‌ها}} استفاده نکنید. برای آگاهی بیشتر، رده:نگهدارنده رده‌ها را ببینید.

Other category header templatesویرایش