الگو:تغییرمسیر حاصل از ادغام

 


این صفحه به عنوان تغییرمسیری به مقالهٔ اصلی آن نگاه داشته شده است تا تاریخچهٔ ویرایش صفحه پس از ادغام‌شدنش در مقالهٔ دیگر حفظ شود. خواهشمندیم الگویی را که این متن را تولید می‌کند برندارید (مگر اینکه مشخصاً نیاز باشد در این صفحه مقالهٔ دیگری بسازید)، همچنین این صفحه را حذف مکنید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Purposeویرایش

Populates رده:تغییرمسیرهای حاصل از ادغام

Usageویرایش

Note to editors considering use of this template: when merging a page into another, please replace the entire markup in its edit pane (in a page, not section, edit), so the entire markup saved is

#REDIRECT [[Title of article that former article was merged into]] {{R from merge}}

followed by the category links, and/or additional maintenance templates, if any, required by the redirect. If the content has been merged to a specific section or list entry, {{R to section}} or {{R to list entry}} may be appropriate.

See alsoویرایش