الگو:تغییرمسیر حاصل از ادغام

اگر به‌همراه الگوی «پوسته رده تغییرمسیر» استفاده شود:

برای افزودن یک یا چند الگوی رده تغییرمسیر به‌همراه پارامترها و رده‌های آن‌ها به یک صفحهٔ تغییرمسیر، می‌توان از {{پوسته رده تغییرمسیر}} استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحهٔ مستندات زیر را ببینید.

اگر به‌تنهایی استفاده شود:

  • حاصل از ادغام: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که در یک صفحهٔ دیگر ادغام شده است. این صفحه به عنوان تغییرمسیری به مقالهٔ اصلی آن نگاه داشته شده است تا تاریخچهٔ ویرایشی آن پس از ادغام محتوایش در محتوای صفحهٔ هدف حفظ شود. خواهشمندیم الگویی را که این متن را تولید می‌کند برندارید (مگر اینکه مشخصاً نیاز باشد در این صفحه مقالهٔ دیگری بسازید)، همچنین این صفحه را حذف نکنید.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Populates رده:تغییرمسیرهای حاصل از ادغام

Note to editors considering use of this template: when merging a page into another, please replace the entire markup in its edit pane (in a page, not section, edit), so the entire markup saved is

#REDIRECT [[Title of article that former article was merged into]] {{R from merge}}

followed by the category links, and/or additional maintenance templates, if any, required by the redirect. If the content has been merged to a specific section or list entry, {{R to section}} or {{R to list entry}} may be appropriate.