الگو:جدول تغییرات در حال انتظار

کاربران ویکی‌پدیا، محافظت صفحه و ویرایش صفحه
  آی‌پی، تازه‌وارد تأیید نشده کاربر تأیید خودکار کاربر تأیید شده ویرایشگر الگو گشت‌زن مدیر اختصاص برای *
محافظت نشده امکان ویرایش؛
ویرایش‌ها دیده می‌شوند** به صورت زنده؛
نیازی به تأیید نیست
برای اکثر صفحات
محافظت در حال انتظار امکان ویرایش؛
تغییرات بعد از بازبینی به صورت زنده دیده می‌شوند.
امکان ویرایش؛
تغییرات به صورت زنده دیده می‌شوند (در صورتی که نسخه‌ای از قبل برای بازبینی نمانده باشد)
امکان ویرایش؛
تغییرات به صورت زنده دیده می‌شوند؛***
بازبینی تغییرات در حال انتظار
همهٔ مقاله‌های خوب
همهٔ مقاله‌های برگزیده
مقاله‌های پربازدید
مقاله‌های در معرض خرابکاری مداوم
مقاله‌هایی که درج مطالب نقض‌کننده حق تکثیر در آنها صورت می‌گیرد
مقاله‌های افراد زنده که ویرایش‌های متناقض با زندگی‌نامه زندگان در آنها صورت می‌گیرد.
نیمه محافظت عدم امکان ویرایش امکان ویرایش؛
تغییرات به صورت زنده دیده می‌شوند؛
نیازی به تائید نیست
مقالات و صفحاتی که به صورت گسترده مورد حملهٔ آی‌پی‌ها و تازه‌واردها خرابکاری قرار می‌گیرند و الگوها و پودمان‌هایی که بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
  آی‌پی، تازه‌وارد تأیید نشده تأیید خودکار تأیید شده ویرایشگر الگو گشت‌زن مدیر اختصاص برای *
محافظت الگو عدم امکان ویرایش امکان ویرایش؛
ویرایش‌ها به صورت زنده دیده می‌شوند؛
نیازی به تأیید نیست
فقط در صورتی که ویرایشگر الگو هم باشد امکان ویرایش؛
ویرایش‌ها به صورت زنده دیده می‌شود؛
نیازی به تأیید نیست
الگو و پودمان‌های حساس
محافظت کامل عدم امکان ویرایش صفحاتی که توسط کاربران تائید شده به شدت مورد حمله قرار گرفته یا محل جنگ ویرایشی‌ست یا الگوها و پودمان‌ها و صفحات (غیر از مقاله) خیلی حساس
* همچنین ببنید: ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها
** «دیدن زنده»: به حالتی گفته می‌شود که ویرایش‌ها برای کسانی که وارد سامانه نشده‌اند قابل مشاهده باشد. در همهٔ حالات ویرایش‌ها برای کسانی که وارد سامانه شده‌اند قابل مشاهده است.
*** زمانی که یک مقاله در حال انتظار است تغییرات تا زمان تأیید برای عموم قابل مشاهده نیست، مدیران و گشت‌زن‌ها امکان بازبینی ویرایش‌های در حال انتظار را دارند؛ و ویرایش‌هایشان نیازی به بازبینی ندارد.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش