الگو:نیازمند جعبه اطلاعات

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

توضیح الگو نمایش
الگوی خام بدون استفاده از پارامترها {{نیازمند جعبه اطلاعات}}
با پارامتر "بخش" {{نیازمند جعبه اطلاعات|بخش=اطلاعات}}

رده‌های ردیابیویرایش

الگوهای وابستهویرایش