الگو:جعبه اطلاعات عهدنامه

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{{نام}}}
نام بلند:
 • {{{نام کامل}}}
[[پرونده:{{{نگاره}}}|{{{اندازه نگاره}}}|ایستاده=1.35]]
{{{زیرنویس}}}
نام پیشین{{{نام پیشین}}}
گونه{{{گونه}}}
مفاد{{{مفاد}}}
تاریخ پیش‌نویس{{{تاریخ پیش‌نویس}}}
تاریخ امضا{{{تاریخ امضا}}}
مکان امضا{{{مکان امضا}}}
مهر شده{{{مهر شده}}}
تاریخ اجرا{{{تاریخ اجرا}}}
شرط اجرا{{{شرط اجرا}}}
اصلاحیه{{{اصلاحیه}}}
تاریخ انقضا{{{تاریخ انقضا}}}
اجرای موقت{{{اجرای موقت}}}
واسطه‌ها{{{واسطه‌ها}}}
مذاکره‌کنندگان{{{مذاکره‌کنندگان}}}
امضاکنندگان
اولیه
{{{امضاکنندگان اولیه}}}
امضاکنندگان{{{امضاکنندگان}}}
گروه‌ها{{{گروه‌ها}}}
تصویب کنندگان{{{تصویب کنندگان}}}
ضامن{{{ضامن}}}
ضامن‌ها{{{ضامن‌ها}}}
ارجاعات{{{ارجاعات}}}
زبان{{{زبان}}}
زبان‌ها{{{زبان‌ها}}}
[[wikisource:{{{ویکی‌نبشته}}}}|{{{ویکی‌نبشته}}}}]] در ویکی‌نبشته
ویکی‌نبشته
 • [[wikisource:{{{ویکی‌نبشته۱}}}}|{{{ویکی‌نبشته۱}}}]]
 • [[wikisource:{{{ویکی‌نبشته۲}}}|{{{ویکی‌نبشته۲}}}}]]
 • [[wikisource:{{{ویکی‌نبشته۳}}}|{{{ویکی‌نبشته۳}}}}]]
 • [[wikisource:{{{ویکی‌نبشته۴}}}|{{{ویکی‌نبشته۴}}}}]]
 • [[wikisource:{{{ویکی‌نبشته۵}}}|{{{ویکی‌نبشته۵}}}}]]
{{{پودمان}}}
{{{پودمان۲}}}
{{{پودمان۳}}}
{{{پودمان۴}}}
{{{پودمان۵}}}
{{{پودمان۶}}}

فارسی ویرایش

{{جعبه اطلاعات عهدنامه
|جاسازی کردن    = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام        = 
|نام کامل     = 
|نگاره       = 
|اندازه نگاره   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. (پیش‌فرض آن ۳۰۰ است.) | می‌توانید از " |اندازه نگاره = " استفاده کنید. -->
|alt        = <!-- برای دسترسی‌پذیری، متن جایگزین را اینجا قرار دهید؛ [[وپ:شد]] را ببینید. -->
|حاشیه       = 
|زیرنویس      = 
|نام پیشین     = 
|گونه       = 
|مفاد       = 
|تاریخ پیش‌نویس   = 
|تاریخ امضا    = <!-- {{تاریخ پایان|سال|ماه|روز}} -->
|مکان امضا     = 
|مهر شده      = 
|تاریخ اجرا    = 
|شرط اجرا     = 
|اصلاحیه      = 
|تاریخ انقضا    = <!-- {{تاریخ پایان|سال|ماه|روز}} -->
|اجرای موقت    = 
|واسطه‌ها      = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|مذاکره‌کنندگان   = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|امضاکنندگان اولیه = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|امضاکنندگان    = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|گروه‌ها      = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|تصویب کنندگان   = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|ضامن       = 
|ضامن‌ها      = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|ارجاعات      = 
|زبان       = 
|زبان‌ها      = <!-- مقدار این پارامتر را با فهرست گلوله‌ای قالب‌بندی کنید -->
|ویکی‌نبشته     = 
|ویکی‌نبشته۱    = 
|ویکی‌نبشته۲    = 
|ویکی‌نبشته۳    = 
|ویکی‌نبشته۴    = 
|ویکی‌نبشته۵    = 
|پودمان      = <!-- برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
|پودمان۲      = 
|پودمان۳      = 
|پودمان۴      = 
|پودمان۵      = 
|پودمان۶      = 
}}

انگلیسی ویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox treaty
| name          = 
| long_name        = 
| image          = <!-- Example.png -->
| image_size       = <!-- 200px -->
| alt           = <!-- alt-text here for accessibility; see [[MOS:ACCESS]] -->
| caption         = <!-- Example caption for either image style -->
| type          = 
| context         = 
| date_drafted      = 
| date_signed       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| location_signed     = 
| date_sealed       = 
| date_ratified      = <!-- If 3 or more, type 'Multiple dates' linking to a section or footnote -->
| date_effective     = 
| condition_effective   = 
| amendment        = 
| date_expiration     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} OR: -->
| date_expiry       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| provisional_application = 
| mediators        = <!-- format this as a bullet list -->
| negotiators       = <!-- format this as a bullet list -->
| original_signatories  = <!-- format this as a bullet list -->
| signatories       = <!-- format this as a bullet list -->
| parties         = <!-- format this as a bullet list -->
| ratifiers        = <!-- format this as a bullet list -->
| depositor        = <!-- OR: -->
| depositories      = <!-- format this as a bullet list -->
| citations        = <!-- format as XX [[Article on Treaty Series|TS]] YYY -->
| language        = <!-- OR: -->
| languages        = <!-- format this as a bullet list -->
| wikisource       = <!-- OR: -->
| wikisource1       = <!-- Up to 5 wikisource variables may be specified -->
| wikisource2       = 
| wikisource3       = 
| wikisource4       = 
| wikisource5       = 
| footnotes        = 
}}

نمونه ویرایش

پیمان ورسای
نام بلند:
 • پیمان صلح میان متفقین و قدرت‌های وابسته و آلمان
صفحهٔ نخست نسخه به زبان انگلیسی
تاریخ امضا۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ (۱۹۱۹-۰۶-۲۸)
مکان امضاورسای، فرانسه
تاریخ اجرا۱۰ ژانویه ۱۹۲۰
شرط اجراتصویب توسط آلمان و سه قدرت‌های اصلی متفقین
گروه‌ها
ضامندولت فرانسه
زبان‌ها
[[wikisource:Treaty of Versailles}|Treaty of Versailles}]] در ویکی‌نبشته
{{جعبه اطلاعات عهدنامه
| name        = پیمان ورسای
| long_name      = پیمان صلح میان متفقین و قدرت‌های وابسته و آلمان
| image        = Treaty of Versailles, English version.jpg
| image_size     = 180px
| alt         = 
| caption       = صفحهٔ نخست نسخه به زبان انگلیسی
| type        = 
| date_drafted    = 
| date_signed     = {{تاریخ آغاز|۱۹۱۹|۰۶|۲۸}}
| location_signed   = [[کاخ ورسای|ورسای]]، فرانسه
| date_sealed     = 
| date_effective   = ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰
| condition_effective = [[Ratification|تصویب]] توسط آلمان و سه قدرت‌های اصلی متفقین
| date_expiration   = 
| negotiators     = 
| parties       = 
* {{پرچمک|آلمان|Weimar}} [[جمهوری وایمار|رایش آلمان]] <hr/>
* {{پرچم|امپراتوری بریتانیا}}
* {{پرچمک|فرانسه}} [[جمهوری سوم فرانسه|فرانسه]]
* {{پرچم|ایالات متحده آمریکا|1912}}
| depositor      = دولت فرانسه
| citations      = 
| languages      = 
* [[زبان فرانسوی|فرانسوی]]
* [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]
| wikisource     = Treaty of Versailles
}}

ریزقالب ویرایش

The HTML markup produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. Within the hCalendar is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates, but do not use any of these if the date is before 1583 CE). {{End date}} requires that a time be specified, but display of this time may be suppressed by adding |nodate=yes to the end.

To include a URL, use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • summary
 • url
 • vevent

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.
Also, when giving coordinates, please don't be overly precise.

رده ردیابی ویرایش