الگو:جعبه اطلاعات معمار

جعبه اطلاعات معمار
پیشهمعمار
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

{{{پیشوند افتخارآمیز}}}
{{{نام}}}
{{{پسوند افتخارآمیز}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس}}}
نام بومی{{{نام بومی}}}
نام در زمان تولد{{{نام تولد}}}
زادهٔ{{{تاریخ تولد}}}
{{{محل تولد}}}
درگذشت{{{تاریخ مرگ}}}
{{{محل مرگ}}}
علت مرگ{{{علت مرگ}}}
آرامگاه{{{آرامگاه}}}
ملیت{{{ملیت}}}
دیگر نام‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
شهروندی{{{شهروندی}}}
محل تحصیل{{{دانشگاه}}}
پیشه{{{پیشه}}}
سال‌های فعالیت{{{سال‌های فعالیت}}}
همسر(ها){{{همسر}}}
شریک(های)
زندگی
{{{شریک زندگی}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
والدین{{{پدرومادر}}}
جایزه(ها){{{جوایز}}}
وبگاه
{{{وب‌گاه رسمی}}}
شرکت‌های همکار{{{شرکت‌های همکار}}}
ساختمان‌ها{{{ساختمان‌های پرآوازه}}}
پروژه‌ها{{{پروژه‌های معروف}}}
طراحی{{{طراحی‌های پرآوازه}}}
{{{جاسازی شده}}}
امضاء
[[پرونده:{{{امضا}}}|{{{اندازه امضا}}}]]

فارسیویرایش

{{جعبه اطلاعات معمار
|پیشوند افتخارآمیز = 
|نام        = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|پسوند افتخارآمیز  = 
|نام بومی      = 
|زبان نام بومی   = <!-- کد زبان نام بومی -->
|تصویر       = 
|اندازه تصویر    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس      = 
|نام تولد      = 
|تاریخ تولد     = 
|محل تولد      = 
|تاریخ مرگ     = 
|محل مرگ      = 
|علت مرگ      = 
|آرامگاه      = 
|شهروندی      = 
|ملیت        = 
|نام‌های دیگر    = 
|پیشه        = <!-- پیش‌فرض آن، "معمار" است. -->
|سال‌های فعالیت   = 
|دانشگاه      = 
|همسر        = 
|شریک زندگی     = 
|فرزندان      = 
|پدرومادر      = 
|شرکت‌های همکار   = 
|ساختمان‌های پرآوازه = 
|پروژه‌های معروف   = 
|طراحی‌های پرآوازه  = 
|جوایز       = 
|امضا        = 
|اندازه امضا    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|وب‌گاه رسمی     = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|جاسازی شده     = <!-- برای فراخوانی الگوی دیگر -->
}}

انگلیسیویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox architect
| name         = 
| image         = 
| image_size      = <!-- if image is smaller than 250px -->
| alt          = 
| caption        = 
| birth_name      = <!-- only use if different than name -->
| birth_date      = <!-- {{Birth date|YYYY|MM|DD}} (if dead)
                {{Birth date and age|yyyy|mm|dd}} (known date)
                {{Birth year and age|yyyy|mm}} (known month)
                {{Birth year and age|yyyy}} (known year) 
                For living people supply '''only''' the year 
                unless the exact date is already WIDELY 
                published, as per [[WP:DOB]]. -->
| birth_place      = 
| death_date      = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}}
                (death date then birth date) -->
| death_place      = 
| other_names      = 
| nationality      = 
| alma_mater      = 
| spouse        = 
| partner        = 
| children       = 
| parents        = 
| awards        = 
| practice       = Associated architectural firm[s]
| significant_buildings = 
| significant_projects = 
| significant_design  = 
| signature       = 
| website        = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embedded       = <!-- For embedding other infoboxes in this infobox -->
}}

رده‌های ردیابیویرایش

الگوهای مرتبطویرایش