الگو:جعبه ولایت افغانستان

وضعیت نمایش و برای استفاده از الگوویرایش

 • اجباری: یعنی حتماً باید استفاده شوند.
 • اختیاری نمایان: مواردی که با هیچ توضیحی مشخص نشده‌اند اختیاری نمایان هستند و این بدین معنی است که اگر پرشوند خروجی‌شان در الگو دیده می‌شود و در غیر این صورت آن موارد به صورت خالی دیده‌خواهندشد.(حذف شده‌است.)
 • اختیاری پنهان: یعنی اگر استفاده نشوند هیچ مقداری در خروجی دیده نخواهدشد.
{{الگو:جعبه ولایت افغانستان
|نام‌رسمی= <!-- اجباری -->
|عرض‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|طول‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|اندازه‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان --> برای تعیین عرض نقشه یا تصویر. اگر اندازه‌تصویر انتخاب نشود برای تصویر به طور پیشفرض 200 در نظر گرفته می‌شود.
|برچسب‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|استان= <!-- اجباری -->
|نام‌محلی= <!-- اختیاری پنهان -->
|نام‌های‌قدیمی=<!-- اختیاری پنهان -->
|سال‌ولایت‌شدن=<!-- اختیاری پنهان --> سالی که آن ولایت رسمی شد
|جمعیت = <!-- اختیاری پنهان -->
|رشدجمعیت= <!-- اختیاری پنهان -->
|تراکم‌جمعیت= <!-- اختیاری پنهان -->
|زبان= <!-- اختیاری پنهان -->
|مذهب= <!-- اختیاری پنهان -->
|مساحت=  <!-- اختیاری پنهان -->
|ارتفاع= <!-- اختیاری پنهان -->
|میانگین‌دما=  <!-- اختیاری پنهان -->
|میانگین‌بارش‌سالانه= <!-- اختیاری پنهان -->
|شمارروزهای‌یخبندان= <!-- اختیاری پنهان -->
|فرماندار= <!-- اختیاری پنهان -->
|پیش‌شماره= <!-- اختیاری پنهان -->
|وب‌گاه= <!-- اختیاری پنهان -->
|شهرها= <!-- اختیاری پنهان -->
|ولسوالی‌ها= <!-- اختیاری پنهان -->
|علاقه‌داری‌ها= <!-- اختیاری پنهان -->
}}

روش استفادهویرایش

 • برای به کاربردن این الگو کافی است که متن مربوط را در مقالهٔ ولایت دلخواه خود بگذارید.
 • همهٔ متغیرها با فاصلهٔ مجازی از یکدیگر جدا شده‌اند.
 • چنانچه می‌خواهید برای تصویر از روی نقشه استفاده کنید باید مقدار آن را برابر {{روی نقشه}} با پارامترهای دلخواه خود قرار دهید.
 • چنانچه از متغییر روی نقشه استفاده کنید متغیر تصویر استفاده‌نخواهدشد بنابراین اگر می‌خواهید از متغیر تصویر استفاده کنید باید حتماً متغییر روی تقشه را حذف کنید.
{{الگو:جعبه ولایت افغانستان
|نام‌رسمی= 
|عرض‌جغرافیایی =
|طول‌جغرافیایی =
|تصویر= 
|اندازه‌تصویر= 
|برچسب‌تصویر= 
|استان= 
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌ولایت‌شدن= 
|جمعیت =
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=
|مذهب=
|مساحت=
|ارتفاع=
|میانگین‌دما=
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|شمارروزهای‌یخبندان=
|فرماندار=
|پیش‌شماره=
|وب‌گاه=
|شهرها=
|ولسوالی‌ها=
|علاقه‌داری‌ها=
}}

نمونهٔ استفادهویرایش

چنانچه نیاز است این بخش را اصلاح بفرمایید:

تهران
اطلاعات کلی
نام رسمی : تهران
کشور : افغانستان Flag of Afghanistan.svg
مردم
زبان‌های گفتاری: فارسی
مذهب: اسلام(شیعه)
اطلاعات شهری
والی : {{{والی}}}
پیش‌شماره تلفنی : ۰۲۱

نمونهٔ استفادهٔ دیگرویرایش

تهران
اطلاعات کلی
نام رسمی : تهران
کشور : افغانستان Flag of Afghanistan.svg
مردم
جمعیت هفت میلیون و خرده‌ای
جغرافیای طبیعی
ارتفاع از سطح دریا : 5555متر
اطلاعات شهری
پیش‌شماره تلفنی : 021
وب‌گاه : http://google.com