الگو:خودزندگی‌نامه

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این الگو تنها باید وقتی استفاده شود که خوزندگینامه بودن مطالب تایید شده باشد.

{{خودزندگی‌نامه|تاریخ=تاریخ مورد نظر}}

جستارهای وابستهویرایش