الگو:رئیس‌جمهورهای اروگوئه

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]