الگو:ردکردن تا بحث‌ها

(تغییرمسیر از الگو:رتب)

رتب مخفف ردکردن تا بحث‌ها است