الگو:رصد جعبه ستاره

قبل از ایجاد تغییر در این الگو لطفاً علت تغییر را در صفحه ویکی ستاره‌شناسی و صفحه گفتگو ستاره‌شناسی بیان کنید. با تشکر

Before making modifications to this template, please discuss the proposed changes on the WikiProject Astronomical objects talk page. Thank you.
اطلاعات رصدی
مبدا {{{مبدا}}}      اعتدال
صورت فلکی {{{صورت}}}
آوا{{{آوا}}}
بعد {{{بعد}}}
میل {{{میل}}}
قدر ظاهری (V){{{قدر ظاهری}}}