الگو:طبقات نژادی در مستعمرات اسپانیا

نامهای قومی آمیخته در زمان مستعمرات اسپانیا
والدین سیاه‌پوستان
———
Peninsulars
———
Peninsulars
———
سرخ‌پوستان
———
سیاه‌پوستان Spanish colonization of the Americas.png
نسل اول مولاتو کریاویو مستیزو زامبو
نسل دوم (یکی از والدین اسپانیایی) موریسکو کریاویو کاستا moreno
نسل دوم (یکی از والدین سرخپوست) chino مستیزو چولو Miskito Sambu
نسل دوم (یکی از والدین سپاه‌پوست) negro fino مولاتو Maroon (people) prieto
قرمز: بزرگترین مرز مستعمرات اسپانیا / صورتی: ادعای دولت استعماری اسپانیا / بنفش: مستعمرات پرتغال تحت دولت دوگانه با اسپانیا