زامبو (به اسپانیایی: Zambo) یا سامبو در مستعمرات اسپانیا، به کسی گفته می شد که دورگه باشد به این معنی که، پدر یا مادر او سرخ پوست و دیگری سیاه پوست باشد. (فردی با اصل و نسب مخلوط سرخ و سیاه پوست).[۱][۲]

سیستم نژادی مستعمرات اسپانیاویرایش

میگل کابررا ۱۷۶۳ میلادی[۳] ناشناس (موزهٔ بیریناتو)[۴] آندرس د ایزلاس ۱۷۷۴ میلادی[۵]

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از اسپانیایی با مستیزو؛ کاستا.
۳. از اسپانیایی با کاستا؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با سیاه‌پوست؛ مولاتو.
۵. از اسپانیایی با مولاتو؛ موریسکو.
۶. از اسپانیایی با موریسکو؛ آلبینو.
۷. از اسپانیایی با آلبینو؛ تورنا اتراس.
۸. از اسپانیایی با تورنا اتراس؛ تنته ان ال آیره.
۹. از سیاه‌پوست با سرخ‌پوست؛ چینو کامبوخو.
۱۰. از چینو کامبوخو با سرخ‌پوست؛ لوبو.
۱۱. از لوبو با سرخ‌پوست؛ آلباراسادو.
۱۲. از آلباراسادو با مستیزو؛ بارسینو.
۱۳. از سرخ‌پوست با بارسینو؛ سامبویگوا.
۱۴. از کاستا با مستیزو؛ چامیسو.
۱۵. از مستیزو با سرخ‌پوست؛ کویوته.
۱۶. سرخ‌پوستان بی دین

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از مستیزو با اسپانیایی؛ کاستا.
۳. از کاستا با اسپانیایی؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با سیاه‌پوست؛ مولاتو.
۵. از مولاتو با اسپانیایی؛ موریسکو.
۶. از موریسکو با اسپانیایی؛ چینو.
7. از چینو با سرخ‌پوست؛ سالتااتراس.
۸. از سالتااتراس با مولاتو؛ لوبو.
۹. از لوبو با چینو؛ خیبارو.
۱۰.از خیبارو با مولاتو؛ آلباراسادو.
۱۱.از آلباراسادو با سیاه‌پوست؛ کامبوخو
۱۲.از کامبوخو با سرخ‌پوست؛ سامبیاگا.
۱۳.از سامبیاگا با لوبو؛ کالپملاتو.
۱۴.از کالپملاتو با کامبوخو؛ تنته ان ال آیره
۱۵.از تنته ان ال آیره با مولاتو؛ نو ته انتیندو.
۱۶.از نو ته انتیندو با سرخ‌پوست؛ تورنا اتراس.

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از اسپانیایی با مستیزو؛ کاستا.
۳. از کاستا با اسپانیایی؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با سیاه‌پوست؛ مولاتو.
۵. از اسپانیایی با مولاتو؛ موریسکو.
۶. از اسپانیایی با موریسکو؛ آلبینو.
۷. از اسپانیایی با آلبینو؛ تورنا اتراس.
۸. از سرخ‌پوست با سیاه‌پوست؛ لوبو.
۹. از سرخ‌پوست با مستیزو؛ کویوته.
۱۰. از لوبو با سیاه‌پوست؛ چینو.
۱۱. از چینو با سرخ‌پوست؛ کامبوخو.
۱۲. از کامبوخو با سرخ‌پوست؛ تنته ان ال آیره.
۱۳. از تنته ان ال آیره با مولاتو؛ آلباراسادو.
۱۴. از آلباراسادو با سرخ‌پوست؛ بارسینو.
۱۵. از بارسینو با کامبوخو؛ کالپملاتو.
۱۶. سرخپوستان وحشی "چیچیمکا"

نامهای قومی آمیخته در زمان مستعمرات اسپانیا
والدین سیاه‌پوستان
———
Peninsulars
———
Peninsulars
———
سرخ‌پوستان
———
سیاه‌پوستان  
نسل اول مولاتو کریاویو مستیزو زامبو
نسل دوم (یکی از والدین اسپانیایی) موریسکو کریاویو کاستا moreno
نسل دوم (یکی از والدین سرخپوست) chino مستیزو چولو Miskito Sambu
نسل دوم (یکی از والدین سپاه‌پوست) negro fino مولاتو Maroon (people) prieto
قرمز: بزرگترین مرز مستعمرات اسپانیا / صورتی: ادعای دولت استعماری اسپانیا / بنفش: مستعمرات پرتغال تحت دولت دوگانه با اسپانیا

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. "Peoples Listing: Zambo". Joshua Project. U.S. Center for World Mission. Retrieved 2008-08-27.
  2. هارپر، دوگلاس. "sambo". واژه‌نامه ریشه‌شناسی زبان انگلیسی برخط. Retrieved 2008-07-14.
  3. Katzew (2004), Casta Painting, 101-106. Paintings 1 and 3-8 private collections; 2 and 9-16 Museo de América, Madrid; 15 Elisabeth Waldo-Dentzel, Multicultural Music and Art Center (Northridge California).
  4. Gracia, J. E. and Pablo De Greiff, eds. Hispanics/Latinos in the United States: Ethnicity, Race and Rights. New York, Routledge, 2000, 53. ISBN 978-0-415-92620-1
  5. Katzew, Ilona. Program for Inventing Race: Casta Painting and Eighteenth-Century Mexico, April 4-August 8, 2004. LACMA

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Zambo». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.