توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

این الگو برای شناسایی مقالات یا بخش‌هایی استفاده می‌شود که بیش از حد دارای اصطلاحات فنی هستند یا مفاهیم را به اندازه کافی توضیح نمی‌دهند و فهم آن برای خوانندگان سخت است. این مقالات باید برای ساده‌سازی ویرایش شوند یا موضوع مبحث بازنویسی شود.

این الگو برای درج در صفحات بحث در نظر گرفته شده، اما می‌توان از این الگو در مقالات موجود در فضای نام اصلی هم استفاده کرد.

مثال‌هاویرایش

{{فنی|تاریخ=August 2013}}

{{فنی|قسمت|تاریخ=August 2013}}

جستارهای وابستهویرایش