الگو:مشارکت در ازای دستمزد

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده: مشارکت‌کنندگان در ازای دستمزدویرایش

 • از این الگو در زمان مواجهه با کاربرانی که برای مشارکت در ویکی‌پدیا دستمزد دریافت می‌کنند، استفاده کنید.
 • این الگو باید در صفحه‌های بحث مقاله‌ها و پیش‌نویس‌ها قرار داده‌شود.
 • این الگو صفحه‌ها را به رده:صفحه‌های بحث صفحه‌هایی که مورد مشارکت در ازای دستمزد بوده‌اند و رده:تراگنجانش‌های الگو:مشارکت در ازای دستمزد در جای اشتباه می‌افزاید.
 • مشارکت‌کنندگان در برابر دستمزد طبق شرایط استفاده بنیاد ویکی‌مدیا موظف شده‌اند تا کارفرما، مشتری و وابستگی خود به ویرایش‌هایی که بابت آن‌ها دستمزد دریافت کرده‌اند را فاش کنند. کارفرما شخص یا سازمانی است که دستمزد ویرایشگر را پرداخت می‌کند؛ مانند یک شرکت روابط عمومی. مشتری شخصی است که ویرایش‌ها به درخواست او انجام می‌شوند؛ در مواردی که کارفرما و مشتری یکسان باشند، مشتری می‌تواند خود موضوع مقاله باشد و تنها لازم است که پارامتر کارفرما مقداردهی شود.
 • می‌توانید فاش‌سازی را مانند زیر در بالای صفحه‌های بحث مقاله‌ها قرار دهید:
 • {{مشارکت در ازای دستمزد|کاربر۱=نام در اینجا|ک۱-کارفرما=نام در اینجا|ک۱-مشتری=نام در اینجا|ک۱-پیوند دیگر=پیوندهای مرتبط را در اینجا قرار دهید؛ مانند وابستگی‌های مرتبط، فاش‌سازی‌ها، پیش‌نویس‌های مقاله نوشته‌شده به‌دست ویرایشگران دستمزدی یا پیوندهای تفاوتی که نشانگر افزوده‌شدن ویرایش‌های دستمزدی به مقاله‌ها باشد.}}.

تعارض منافع عمومیویرایش

نمونه‌های صفحه‌های بحثویرایش

پارامترهاویرایش

کاربرx
نام کاربری ویرایشگر الزامی است. این الگو به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که بتواند تا ۱۰ نام کاربری را با استفاده از پارامترهای «کاربرx» پشتیبانی کند. در این پارامترها، x می‌تواند عددی بین ۱ تا ۱۰ باشد.
کx-کارفرما
مقداردهی فیلد کارفرما الزامی است. کارفرما شخص یا سازمانی است که برای مشارکت‌ها دستمزد پرداخت می‌کند. به‌عنوان مثال، شرکت مسئولیت محدود روابط عمومی اسمیت ("کارفرما") ممکن است به یک کاربر بابت کار بر روی موضوعات مدنظر شرکت داروسازی ای‌سی‌ام‌ئی ("مشتری") دستمزد پرداخت کند. اگر کارفرما نامشخص باشد، صفحه به رده:مشارکت‌های در برابر دستمزد از کارفرمای نامشخص افزوده می‌شود.
کx-مشتری
مقداردهی پارامتر مشتری الزامی است. مشتری شخص یا سازمانی است که مشارکت‌ها به درخواست آن انجام گرفته‌اند. کارفرما و مشتری ممکن است دارای موجودیت یکسان باشند. بدین معنی که یک کاربر می‌تواند بابت کار بر روی موضوعات مد نظر شرکت داروسازی ای‌سی‌ام‌ئی، مستقیماً از خود شرکت داروسازی ای‌سی‌ام‌ئی دستمزد دریافت کرده‌باشد.
کx-ویرایش
در صورتی که کاربر در مقاله ویرایش داشته‌است، این پارامتر را با "yes" مقداردهی کنید (در پارامترهای انگلیسی "EH" کوتاه‌شدهٔ عبارت "edited here" است).
کx-بسته و کx-پیوند دیگر
این الگو از علامت‌گذاری خودکار کاربران به‌عنوان بسته‌شده پشتیبانی می‌کند ("کX-بسته"). همچنین می‌توانید برای اشاره به این موضوع، یا درج پیوند تفاوت فاش‌سازی کاربر، یادداشتی در مقابل پارامتر «کx-پیوند دیگر» قرار دهید.

نمونهویرایش

{{مشارکت در ازای دستمزد
| بررسی = ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ توسط {{پیوند کاربر|مثال}}
| کاربر۱ = WikiWriter2458 | ک۱-کارفرما = ACME      | ک۱-مشتری =   | ک۱-ویرایش = yes | ک۱-بسته =   | ک۱-پیوند دیگر = 
| کاربر۲ = جان اسمیت   | ک۲-کارفرما = بخش روابط عمومی | ک۲-مشتری = ACME | ک۲-ویرایش = no | ک۲-بسته =   | ک۲-پیوند دیگر = [[:ویژه:تفاوت/3949534|فاش‌سازی]]
| کاربر۳ = جین دو     | ک۳-کارفرما =         | ک۳-مشتری = ACME | ک۳-ویرایش = yes | ک۳-بسته =   | ک۳-پیوند دیگر = 
| کاربر۴ = الف      | ک۴-کارفرما = ACME      | ک۴-مشتری = ACME | ک۴-ویرایش = yes | ک۴-بسته =   | ک۴-پیوند دیگر = 
| کاربر۵ = ب       | ک۵-کارفرما =         | ک۵-مشتری =   | ک۵-ویرایش = yes | ک۵-بسته =   | ک۵-پیوند دیگر = 
| کاربر۶ = ج       | ک۶-کارفرما =         | ک۶-مشتری =   | ک۶-ویرایش = yes | ک۶-بسته =   | ک۶-پیوند دیگر = 
| کاربر۷ = د       | ک۷-کارفرما =         | ک۷-مشتری =   | ک۷-ویرایش = yes | ک۷-بسته =   | ک۷-پیوند دیگر = 
| کاربر۸ = ر       | ک۸-کارفرما =         | ک۸-مشتری =   | ک۸-ویرایش = yes | ک۸-بسته =   | ک۸-پیوند دیگر = 
| کاربر۹ = ز       | ک۹-کارفرما =         | ک۹-مشتری =   | ک۹-ویرایش = yes | ک۹-بسته =   | ک۹-پیوند دیگر = 
| کاربر۱۰ = Orangemoody  | ک۱۰-کارفرما = ACME      | ک۱۰-مشتری =   | ک۱۰-ویرایش = no | ک۱۰-بسته = yes | ک۱۰-پیوند دیگر = 
}}

جستارهای وابستهویرایش

الگودادهویرایش

این توضیحاتِ داده‌های الگو این الگو است که توسط ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود.

مشارکت در ازای دستمزد

This template allows editors to declare that they are being paid for making some edits in line with the Wikimedia Foundation's Terms of Use. It should be placed on the talk page of all articles affected by paid editing.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
بررسیبررسی Checked, checked

آخرین زمانی که مقاله مورد بررسی قرار گرفته با ذکر نام بررسی‌کننده

مثال
سال-ماه-روز توسط [[کاربر:مثال|مثال]]
رشتهپیشنهادشده
کاربر۱کاربر۱ کاربر User1 User 1

نام کاربری نخستین مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
مثال
رشتهضروری
ک۱-کارفرماک۱-کارفرما کارفرما U1-employer

کارفرمای مشارکت‌کنندهٔ وابسته

رشتهپیشنهادشده
ک۱-مشتریک۱-مشتری مشتری U1-client

مشتری شخص یا سازمانی است که مشارکت‌ها به درخواست آن انجام گرفته‌اند. کارفرما و مشتری ممکن است دارای موجودیت یکسان باشند.

رشتهضروری
ک۱-ویرایشک۱-ویرایش ویرایش U1-EH edithere

در صورتی که کاربر در مقاله ویرایش داشته‌است، این پارامتر را با "yes" مقداردهی کنید (در پارامترهای انگلیسی "EH" کوتاه‌شدهٔ عبارت "edited here" است).

مثال
yes
رشتهپیشنهادشده
ک۱-بستهک۱-بسته بسته U1-banned banned

اگر کاربر قطع دسترسی شده‌است، با "yes"مقداردهی کنید تا پیام کاربر بسته‌شده نمایش یابد. در غیر این صورت، خالی بگذارید.

مثال
yes
رشتهپیشنهادشده
ک۱-پیوند دیگرک۱-پیوند دیگر پیوند دیگر U1-otherlinks otherlinks

این فیلد را برای درج اطلاعات بیشتر مانند پیوند تفاوت به فاش‌سازی مشارکت در ازای دستمزد یا قطع دسترسی پر کنید

رشتهپیشنهادشده
alt1alt1

نام کاربری متناوب نخستین مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
Example alt
رشتهاختیاری
alt2alt2

نام کاربری متناوب نخستین مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
Example alt
رشتهاختیاری
alt3alt3

نام کاربری متناوب نخستین مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
Example alt
رشتهاختیاری
alt4alt4

نام کاربری متناوب نخستین مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
Example alt
رشتهاختیاری
کاربر۲کاربر۲ User2

نام کاربری مشارکت‌کنندهٔ وابسته (بدون پیونددهی)

مثال
مثال
رشتهاختیاری
ک۲-کافرماک۲-کافرما U2-employer

کارفرمای مشارکت‌کنندهٔ وابسته

رشتهاختیاری
ک۲-مشتریک۲-مشتری U2-client

مشتری شخص یا سازمانی است که مشارکت‌ها به درخواست آن انجام گرفته‌اند. کارفرما و مشتری ممکن است دارای موجودیت یکسان باشند.

رشتهاختیاری
ک۲-ویرایشک۲-ویرایش U2-EH

در صورتی که کاربر در مقاله ویرایش داشته‌است، این پارامتر را با "yes" مقداردهی کنید (در پارامترهای انگلیسی "EH" کوتاه‌شدهٔ عبارت "edited here" است).

مثال
yes
رشتهاختیاری
ک۲-بستهک۲-بسته U2-banned

اگر کاربر قطع دسترسی شده‌است، با "yes"مقداردهی کنید تا پیام کاربر بسته‌شده نمایش یابد. در غیر این صورت، خالی بگذارید.

مثال
yes
رشتهاختیاری
ک۲-پیوند دیگرک۲-پیوند دیگر U2-otherlinks

این فیلد را برای درج اطلاعات بیشتر مانند پیوند تفاوت به فاش‌سازی مشارکت در ازای دستمزد یا قطع دسترسی پر کنید

رشتهاختیاری
کاربر۳کاربر۳ User3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۳-کارفرماک۳-کارفرما U3-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۳-مشتریک۳-مشتری U3-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۳-ویرایشک۳-ویرایش U3-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۳-بستهک۳-بسته U3-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۳-پیوند دیگرک۳-پیوند دیگر U3-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۴کاربر۴ User4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۴-کارفرماک۴-کارفرما U4-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۴-مشتریک۴-مشتری U4-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۴-ویرایشک۴-ویرایش U4-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۴-بستهک۴-بسته U4-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۴-پیوند دیگرک۴-پیوند دیگر U4-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۵کاربر۵ User5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۵-کارفرماک۵-کارفرما U5-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۵-مشتریک۵-مشتری U5-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۵-ویرایشک۵-ویرایش U5-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۵-بستهک۵-بسته U5-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۵-پیوند دیگرک۵-پیوند دیگر U5-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۶کاربر۶ User6

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۶-کارفرماک۶-کارفرما U6-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۶-مشتریک۶-مشتری U6-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۶-ویرایشک۶-ویرایش U6-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۶-بستهک۶-بسته U6-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۶-پیوند دیگرک۶-پیوند دیگر U6-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۷کاربر۷ User7

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۷-کارفرماک۷-کارفرما U7-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۷-مشتریک۷-مشتری U7-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۷-ویرایشک۷-ویرایش U7-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۷-بستهک۷-بسته U7-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۷-پیوند دیگرک۷-پیوند دیگر U7-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۸کاربر۸ User8

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۸-کارفرماک۸-کارفرما U8-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۸-مشتریک۸-مشتری U8-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۸-ویرایشک۸-ویرایش U8-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۸-بستهک۸-بسته U8-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۸-پیوند دیگرک۸-پیوند دیگر U8-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۹کاربر۹ User9

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۹-کارفرماک۹-کارفرما U9-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۹-مشتریک۹-مشتری U9-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۹-ویرایشک۹-ویرایش U9-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۹-بستهک۹-بسته U9-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۹-پیوند دیگرک۹-پیوند دیگر U9-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربر۱۰کاربر۱۰ User10

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۱۰-کارفرماک۱۰-کارفرما U10-employer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۱۰-مشتریک۱۰-مشتری U10-client

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۱۰-ویرایشک۱۰-ویرایش U10-EH

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۱۰-بستهک۱۰-بسته U10-banned

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ک۱۰-پیوند دیگرک۱۰-پیوند دیگر U10-otherlinks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری