الگو:نر/2012-05-14

نگارهٔ روز
آگاما آگاما

آگامای عمومی، آگامای سرقرمز سنگی، یا آگامای رنگین‌کمانی ( آگاما آگاما) یک گونه از مارموک‌ها است که در تیره آگامیده(Agamidae) قرار دارد و اغلب در آفریقای سیاه یافت شده‌است.

عکاس: کاربر Chris_huh
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش