نگارهٔ روز
پروانه جزبل معمولی

پروانه جزبل معمولی از گونه‌های متوسط پروانه‌ها است که در آسیای جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی بخصوص مناطق غیرخشک همانند کشورهای میانمار، تایلند، سری‌لانکا و هند زیست می‌کند. این گونه عضو سرده هاشوربالان و تیره کاهی‌بالان است که در سال ۱۷۷۳ توصیف علمی شده‌است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش