هاشوربالان

سرده‌ای از کاهی‌بالان

هاشوربالان سرده‌ای از تیره (خانواده) کاهی‌بالان هستند.

Atrophaneura
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: کاهی‌بالان
سرده: هاشوربالان
Hübner, [1819]
مترادف
  • Cathaemia Hübner, [1819]
  • Symmachlas Hübner, [1821]
  • Harpanota Swainson, 1851
  • Thyca Wallengren, 1858
  • Piccarda Grote, 1900

برخی گونه‌ها ویرایش

منابع ویرایش