الگو:نر/2012-11-17

نگارهٔ روز
{{{texttitle}}}

خلوت کریمخانی در گوشه شمال غربی محوطه کاخ گلستان قرار دارد. این بنا دیوار به دیوار تالار سلام است. خلوت کریمخانی بنایی سر پوشیده و ستون‌دار به‌صورت ایوان سه دهنه‌ می باشد. در مرکز ساختمان آن حوضی ساخته شده است و پیشتر از این آب قنات شاه از میانه حوض می‌جوشیده‌است

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش