الگو:نر/2013-11-16

نگارهٔ روز
طوطی بال آبی

امروز ۲۵ آبان روز پرنده‌نگری است.
طوطی بال آبی گونه‌ای طوطی است که در سرده طوطی‌های علفزار قرار دارد. این پرنده در سال ۱۸۲۰ توصیف علمی شد. طول این پرنده ۲۰ سانتی متر است و در جزیره تاسمانی و جنوب شرقی استرالیا زندگی می‌کند.

عکاس:JJ Harrison
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش