نگارهٔ روز
مرد چچنی در حال دعا کردن در جنگ گروزنی

یک مرد چچنی در حال دعا کردن در جنگ گروزنی (بهار ۱۹۹۵) در صورتی که در پشت وی سربازان در حال جنگ هستند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش