الگو:نر/2014-04-29

نگارهٔ روز
Mt. Feathertop444 edit.jpg

ایسترن هایلندز به معنی کوهستان شرقی،بزرگترین و شناخته شده‌ترین رشته‌کوه و ناحیه کوهستانی در استرالیاست. نام کامل این منطقه جغرافیایی، رشته کوه بزرگ جدا کننده است.

عکاس: Benjamint444
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش