الگو:نر محافظت شده/2014-04-29

کرم ابریشم پروانه دم‌پرستویی کهن

ایسترن هایلندز به معنی کوهستان شرقی،بزرگترین و شناخته شده‌ترین رشته‌کوه و ناحیه کوهستانی در استرالیاست. نام کامل این منطقه جغرافیایی، رشته کوه بزرگ جدا کننده است.

عکاس: Benjamint444