الگو:نر/2014-05-18

نگارهٔ روز
Panoráma Persepole.jpg

تخت جمشید مشهورترین کاخ پادشاهان هخامنشی بوده است. این بنا را داریوش یکم بنا نهاد و توسط پادشاهان بعد از آن تکمیل گردید. تخت جمشید که در کشورهای غربی به پرسپولیس معروف است، از بناهای داخلی کاخ تچر، کاخ ه، کاخ آپادانا، کاخ هدیش، کاخ صدستون، کاخ سه‌در، کاخ ملکه و موزه، کاخ د، کاخ ج و کاخ دروازه کشورها تشکیل شده‌است. در دوره اسلامی این مکان را محترم شمرده و آن را هزار ستون و چهل منار می‌نامیدند و با شخصیت‌هایی چون سلیمان نبی و جمشید ربطش می‌دادند. در این قصر سنگ‌نبشته‌های متعددی موجود است.

عکاس: User:Ondřej Žváček
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش