الگو:نر/2014-05-19

نگارهٔ روز
کره خر

خر یا الاغ حیوانی است از تیره اسبیان. این حیوان اهلی است و انسان‌ها از آن به عنوان بارکش استفاده می‌کنند. خر در فرهنگ عامیانهٔ ایران نماد نادانی است.
«تصویر یک کره خر سه هفته‌ای را در لهستان نشان می‌دهد.»

عکاس: Lilly M
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش