باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
چرخ‌ریسک سر آبی

چرخ‌ریسک سر آبی پرنده‌ای است شاخه نشین از خانواده چرخ‌ریسکان که به نام چرخ‌ریسک اوراسیایی آبی هم شناخته می‌شود.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش