باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
منقارپهن دم‌دراز

منقارپهن دم‌دراز گونه‌ای منقارپهنان است که در هیمالیا زندگی می‌کند. زیستگاه منقارپهن دم‌دراز از شمال شرقی هند تا آسیای جنوب شرقی پراکنده است. جنس ماده معمولاً ۵ تا ۶ تخم می‌گذارد. هم پرنده نر و هم پرنده ماده بر روی تخم‌ها می‌خوابند و همچنین هر دو جنس در تغذیه جوجه‌ها سهیم هستند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش