الگو:نر/2015-01-02

نگارهٔ روز
اگار بلوطی نر

روی (راست) و پشت (چپ) شاپرک اگار بلوطی نر
این گونه شاپرکی است در خانواده شاپرک‌های پشمالو
که در اروپا و جزایر بریتانیا یافت می‌شود.
لارو اگار بلوطی از سیاه‌کاج، توس (درخت)، بید مجنون و
تمشک تغذیه می‌کند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش