الگو:نر محافظت شده/2015-01-02

Lasiocampa quercus MHNT CUT 2011 0 446 Male Bassillac.jpg

پشت (چپ) و روی (سمت راست) شاپرک اگار بلوطی نر

این گونه شاپرکی است در خانواده شاپرک‌های پشمالو که در اروپا و جزایر بریتانیا یافت می‌شود. لارو اگار بلوطی از سیاه‌کاج، توس (درخت)، بید مجنون و
تمشک تغذیه می‌کند. در سمت راست نگاره مقیاس موجود است.