الگو:نر/2015-01-23

نگارهٔ روز
استافیلوکوکوس اورئوس

سلول‌های باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس که ۵۰٬۰۰۰ برابر بزرگ شده است. این باکتری یکی از علل ورم پستان در گاو شیرده‌ است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش