الگو:نر/2015-01-22

نگارهٔ روز
کلبه سامی (اسکاندیناوی)

کلبه مردم سامی که متعلق به سرزمین اسکاندیناوی هستند.
این قوم تنها مردم بومی اسکاندیناوی هستند که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، و از این رو شمالی‌ترین مردم بومی اروپا به‌شمار می‌آیند. زبان‌های مردم سامی یعنی زبان‌های سامی از شاخه اورالی است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش