نگارهٔ روز
بل بوئینگ وی-۲۲ آسپری

بل بوئینگ وی-۲۲ آسپری هواپیما-بالگرد پروانه گردان دو ملخهٔ نظامیِ آمریکایی است. آسپری (به معنی عقاب ماهیگیر) هم توانایی برخاست و فرود عمودی به سبک بالگردها و هم امکان برخاست و فرود کوتاه به سبک هواپیماها را دارد و به عنوان هواگرد طراحی شده که همزمان ویژگی‌های یک بالگرد متعارف و قابلیت پرواز سریع و دوربرد یک هواپیمای توربوپراپ را داشته باشد.
بیست و شش سال پیش در چنین روزی این بالگرد نخستین پرواز خود را انجام داد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش