نگارهٔ روز
پیاده شدن در نرماندی

پیاده شدن در نرماندی اولین عملیات در جبهه نرماندی در جنگ جهانی دوم است که در ۶ ژوئن ۱۹۴۴ با پیاده شدن ۱۶۰٬۰۰۰ نفر در ساحل نرماندی با بیش از ۵٬۰۰۰ کشتی انجام شد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش