الگو:نر/2016-06-07

نگارهٔ روز
سکه‌های ایران

روی سکه ۱ قرانی متعلق به دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار که بر سکه عبارت "السّلطان ابن السّلطان فتحعلی شاه قاجار" نقش بسته است. این سکه متعلق به سال ۱۸۳۰ میلادی است و از جنس نقره است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش