باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
گوجه سبز

گوجه سبز نام درختی است از تیرهٔ گلسرخیان که میوهٔ آن کوچک و آبدار، دارای پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و یک هستهٔ سخت است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش