الگو:نر/2017-01-28

نگارهٔ روز
آفتاب‌پرست

آفتاب‌پَرَست جانوری از رده خزندگان و از خانوادهٔ آفتاب‌پرستان است که تاکنون ۱۶۰ گونه آن شناسایی شده است، چشم آفتاب‌پرست توانایی دید ۳۶۰ درجه را دارد و در یک‌زمان می‌تواند هر دو جهت را ببیند. آنها می‌توانند به طور جداگانه و همزمان بر روی دو جسم متفاوت تمرکز کنند، که به آنها اجازه می‌دهد تا چشمان خود را به طور مستقل از یکدیگر حرکت دهند. طول بدن این خزنده از ۱/۵ سانتی‌متر تا ۶۸/۵ سانتی‌متر متغیر است.

کاربر:Zcebeci
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش