الگو:نر/2017-04-20

نگارهٔ روز
نیلوفر آبی

گُل نیلوفر آبی در فرهنگ ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است. زرتشتیان این گل را مقدس می‌دانستند، زیرا این گل در میان مرداب رشد می‌کند و بر باور ایرانیانِ کُهن، «محیط نامناسب زندگی، نمی‌توانست دلیلی بر بد پرورش یافتن باشد». نیلوفر آبی در معماری هخامنشی کاربرد داشته‌است، از جمله در بنای تخت جمشید به عنوان تزئین حجاری‌ها و سر ستون‌ها دیده می‌شود.

Jennyzhh2008
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش