باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
نیلوفر آبی

گُل نیلوفر آبی در فرهنگ ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است. زرتشتیان این گل را مقدس می‌دانستند، زیرا این گل در میان مرداب رشد می‌کند و بر باور ایرانیانِ کُهن، «محیط نامناسب زندگی، نمی‌توانست دلیلی بر بد پرورش یافتن باشد». نیلوفر آبی در معماری هخامنشی کاربرد داشته‌است، از جمله در بنای تخت جمشید به عنوان تزئین حجاری‌ها و سر ستون‌ها دیده می‌شود.

Jennyzhh2008
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش