باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
سد تسیلرگروندل

سد تسیلرگروندل، یک سد بتنی قوسی است که بر روی رود تسیلر در منطقهٔ بالادست دشت تسیلر در ایالت تیرول اتریش ساخته شده‌است. نیروگاه این سد مجهز به نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای است و توانایی تولید ۳۶۰ مگاوات برق مازاد بر مصرف را دارد.

کاربر:Böhringer
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش