الگو:نر/2018-02-20

نگارهٔ روز
Biblioteca Central de la Universidad de Bucarest, Bucarest, Rumanía, 2016-05-29, DD 97-99 HDR.jpg

نمایی از ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه بخارست و تندیس سواره بر اسب کارل یکم، پادشاه رومانی که در پردیس دانشگاه بخارست واقع شده‌است.
ساختمان کتابخانه در سال ۱۸۹۵ میلادی و توسط آرشیتکت فرانسوی پاول گوتیه طراحی و ساخته‌شد.

عکاس: دیگو دِلسو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش