الگو:نر/2018-02-21

نگارهٔ روز
A Mandolin-banjo.jpg

نگاره‌ای از یک بانجوی ماندولین.
این ساز دارای هشت سیم است که دو به دو به هم جفت شده‌اند که چهار زوج‌سیم تشکیل می‌دهند و رایج‌ترین کوک برای این سیم‌های جفت، فاصلهٔ پنجم درست است.

عکاس: Sally V
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش