الگو:نر/2018-04-25

نگارهٔ روز
Olympus E-P5.jpg

نگاره‌ای از دوربین عکاسی الیمپوس ئی-پی۵ ساخت شرکت الیمپوس. این دوربین تخصصی برای عکاسی ماکرو استفاده می‌شود.

عکاس: Petar Milošević
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش