باز کردن منو اصلی

Olympus E-P5.jpg

نگاره‌ای از دوربین عکاسی الیمپوس ئی-پی۵ ساخت شرکت الیمپوس. این دوربین تخصصی برای عکاسی ماکرو استفاده می‌شود.
عکاس: Petar Milošević