الگو:نر/2018-05-26

نگارهٔ روز
MK46 torpedo launch.jpg

نگاره‌ای از لحظهٔ شلیک اَژدَر مارک-۴۶ از عرشهٔ یواس‌اس ماستن (دی‌دی‌جی-۸۹).
این اَژدَر خود-پیشران، ساخت صنایع دفاعی ایالات متحده آمریکا است و از روی آب و یا زیر سطح آب قابلیت پرتاب‌شدن و اثابت به هدف‌های زیردریایی را دارد.

عکاس: John L. Beeman
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش