الگو:نر/2018-09-12

نگارهٔ روز
Tomcat Insignia.svg

نشان واحدهای اف-۱۴ تام‌کت‌های ایران.
تام‌کت‌های ایران در زمان آغاز جنگ ایران و عراق پیشرفته‌ترین جنگنده‌ی روز دنیا بودند و به جز ایران، فقط نیروی دریایی آمریکا آن را در اختیار داشت. تام‌کت‌های ایران هشت سال جنگیدند و پس از ۴۰ سال، هنوز پرواز می‌کنند.

طراح: Pajam
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش