الگو:نر/2018-09-24

نگارهٔ روز
Giovanni Antonio Canal, il Canaletto - Piazza San Marco - WGA03883.jpg

میدان سن مارکو و کلیسای جامع، نام اثری از کانالتو، نقاش ونیزی است که درآن میدان سن مارکو و کلیسای جامع ونیز را در اواخر دههٔ ۱۷۲۰ به تصویر کشیده‌است. کانالتو حداقل دو نسخهٔ دیگر از همین صحنه را خلق کرد.
این نگاره اکنون در مالکیت موزه متروپولیتن نیویورک قرار دارد.

نقاش: کانالتو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش